Skatterådgivning og optimering

Skatterådgivning og optimering i et netværk af internationale statsautoriserede revisorer og advokater

1. Hvem er vi – introduktion

Vi er et revisions- og advokatkontor i et netværk af internationale statsautoriserede revisorer og advokater (Low Tax Net) og har klienter fra mange lande (bl.a. Danmark, Tyskland, Spanien, England, USA, Italien og Frankrig). Vores væsentligste arbejdsområde er oprettelse af firmaer i udlandet (aktive selskaber og holdingselskaber), især for at sænke skattebyrden for virksomheder.

I den forbindelse stifter vi bl.a. selskaber i:

1. EU (Den Europæiske Union):

Tyskland, England, Cypern, Tjekkiet, Slovakiet, Spanien, Malta, Madeira (frihandelszone)

2. Dobbeltbeskatningsaftaler (DBA-aftaler):

Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Egypt, Estonia, the Faroe Islands, Finland, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, Greenland, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Kenya, Korea, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Republic of Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Moldova, Morocco, the Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, the Philippines, Poland, Rumania, Russia, Serbia and Montenegro, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Tadzhikistan, Tanzania, Thailand, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uganda, the Ukraine, the USA, Venezuela, Vietnam and Zambia.

3. Ikke DBA (offshore):

Belize, BVI,Seychellen,Liechtenstein, Cayman Islands, Bahamas, Hongkong,UAE

Andre væsentlige arbejdsområder er:

 • Udflagning af den fysiske person til et land med lav beskatning
 • Stiftelse af banker, finans- og forsikringsselskaber i New Zealand, Isle of Man, USA, Schweiz, Tyskland og offshore
 • Licenser til hasardspil, licenser til sportsvæddemål (Malta, Isle of Man, England, offshore)

2. Hvordan du kontakter os

Klik venligst her for at få vores kontaktoplysninger eller for at udfylde kontaktformularen.  Bemærk venligst, at vores kontor kun er tysk- og engelsksproget. Vi kan desværre ikke i øjeblikket tilbyde rådgivning til klienter, som ikke er engelsksproget. Hav venligst forståelse for det! Hvis du sender os kontaktformularen, får du et svar fra den ansvarlige statsautoriserede revisor eller advokat, og/eller det pågældende kontor i netværket ringer til dig. Vi har som regel brug for følgende oplysninger fra dig:

 • Den nuværende situation og den ønskede situation, målsætninger
 • Virksomhedens nuværende juridiske form
 • Formålet med den forretningsmæssige virksomhed i forbindelse med stiftelse af firma i udlandet
 • Hvor er du skattemæssigt hjemmehørende i den forstand:
 • Ville du eller en befuldmægtiget være villig til at flytte til udlandet (selskabets hjemstat) og være direktør eller vælge en nominel løsning (Treuhand-løsning) eller en ansat direktør i udlandet

3. Modeller for stiftelse af firma i udlandet

1. Klienten eller en befuldmægtiget flytter IKKE til det udenlandske selskabs hjemstat (konstellation med nominelle ydelser eller ansat direktør)

Da de fleste lande har love, som har til hensigt at forhindre et misbrug, tager vi afstand fra de såkaldte billige stiftelser, hvor der kun etableres en “postkasse” i udlandet og/eller i forbindelse med nominelle forhold en person, som ikke engang er advokat eller statsautoriseret revisor og som påtager sig hundredvis af sådanne forhold. Disse konstruktioner kan nemt gennemskues af de indenlandske skatteforvaltninger og munder ikke sjældent ud i en katastrofe for klienten.

– Stedet for selskabets øverste ledelse:

Hvis beskatningsretten for de globale indtægter skal være i udlandet, skal betingelserne for et skattemæssigt fast driftssted i henhold til DBA være opfyldt. Dette er hovedsagelig “stedet for selskabets øverste ledelse”. Her er der forskellige modeller:

 • En advokat/statsautoriseret revisor i udlandet (det udenlandske selskabs hjemstat) eller kontoret som juridisk person optræder udadtil (nominelt) som selskabets direktør og overdrager alle rettigheder og pligter til mandanten (den, der drager fordel af det/klienten) ved hjælp af en mandataftale.
 • Klienten flytter til udlandet og optræder selv som selskabets direktør. I visse situationer er det ikke tvingende nødvendigt at flytte til udlandet, men kun at være til stede i forbindelse med den øverste ledelse af selskabet (Men pas på! Det fungerer kun sjældent med “dagforretning”).
 • En advokat/statsautoriseret revisor i udlandet eller kontoret som juridisk person optræder udadtil (nominelt) som selskabets direktør, OG klienten – eller hans befuldmægtigede – flytter i forbindelse med perioderne med ledelse af selskabet sit opholdssted til udlandet, idet kun begge er tegningsberettigede i forening.
 • Som et supplement til disse løsninger er der mulighed for, at en advokat/statsautoriseret revisor/medarbejder på stiftelseskontoret ansættes som direktør i selskabets hjemstat, dvs. med ansættelsesaftale (ikke et nominelt forhold) og en “normal løn”. Den “normale løn” afhænger af lønniveauet i selskabets hjemstat og skulle f.eks. være på mellem 600,00 og 1.800,00 EUR pr. måned, alt efter tidsforbrug. I det interne forhold kan det aftales, at den udenlandske direktør kun handler i overensstemmelse med instrukser, eller at klienten bliver 2. direktør, idet begge kun er tegningsberettigede i forening. Der kan i den enkelte situation “indgås interne aftaler” om, at den udenlandske direktør “tilbagefører” en del af sin løn, såfremt det er nødvendigt og hensigtsmæssigt. Den udenlandske direktør opgiver naturligvis sin løn som indkomst på selvangivelsen og betaler A-skat og/eller sociale forsikringsydelser i overensstemmelse med reglerne i hjemstaten. Den udenlandske direktørs løn er således en udgift for det udenlandske selskab og kan dermed fratrækkes. I mange lande (f.eks. Cypern) kan også en juridisk person indsættes som direktør, hvilket ofte sågar er mere hensigtsmæssigt for begge parter. I en sådan situation bliver der indgået en direktørkontrakt mellem det udenlandske selskab og “direktør-limited”. Også her er der ikke tale om et nominelt forhold.

Der kan afviges fra disse ordninger, hvis der i udlandet etableres et produktionssted, en grube, et stenbrud eller et andet sted til udvinding af naturforekomster eller et bygnings- eller montagearbejde, som varer i mere end 12 måneder. Så er det i henhold til § 5 i DBA altid et fast driftssted i udlandet, uanset hvilket land selskabets direktør kommer fra.

– Det faste forretningssted i udlandet

En “postkasse” er aldrig et fast forretningssted i udlandet. Selskabet i udlandet skal kunne kontaktes postalt – også for anbefalede breve – og telefonisk. Mindstekravene er: En postadresse, som der kan sendes post til (også anbefalede breve), telefonisk tilgængelighed inden for normal forretningstid, tilgængelighed pr. fax. Såkaldte „registered offices“ er som hovedregel ikke tilstrækkeligt, da de indenlandske skatteforvaltninger er bekendt med dem eller det udenlandske selskabs hjemstat nægter at udstede et momsnr. (f.eks. England). Udover registered offices tilbyder vi såkaldte “head office-løsninger“, som på troværdig vis dokumenterer et fast forretningssted i udlandet.

Vores tjenesteydelser i oversigtsform:

 • Stiftelse af selskab, indførsel i selskabsregisteret
 • Etablering af et fast forretningssted
 • Efter ønske: Indsættelse af en nominel direktør i selskabets hjemstat eller en ansat direktør
 • Efter ønske: Indsættelse af en nominel aktionær eller ihændehaveraktier, såfremt det er tilladt i det pågældende land
 • Åbning af konto på selskabet inkl. online banking og kreditkort
 • Formidling af en statsautoriseret revisor i selskabets hjemstat, for bogholderi, årsregnskab og indberetning af moms

1. Klienten eller en befuldmægtiget flytter til det udenlandske selskabs hjemstat

I en sådan situation optræder klienten eller hans befuldmægtigede (f.eks. en medarbejder) selv som direktør i det udenlandske selskab.  Flytning defineres i øvrigt på følgende måde: At tilbringe 51 % af året i udlandet (selskabets hjemsted), at have en bolig i eget navn (hotel eller en bolig hos slægtninge accepteres derimod ikke som en flytning). Efter ønske påtager vi os alle nødvendige tjenesteydelser:

 • Stiftelse af selskab, indførsel i selskabsregisteret
 • Etablering af et fast forretningssted
 • Åbning af konto på selskabet
 • Formidling af en statsautoriseret revisor i selskabets hjemstat, for bogholderi, årsregnskab og indberetning af moms

4. Holdingselskaber i udlandet

Etablering af et udenlandsk holdingselskab er et fremragende værktøj til at lede overskud fra indenlandske kapitalselskaber til udlandet uden at betale skat. Og i endnu højere grad, såfremt EU’s moder-/datterselskabsdirektiv finder anvendelse, dvs. at der med hensyn til det udenlandske holdingselskab og de involverede virksomheder er tale om et selskab i EU.

Retsvirkning ved EU-holdingselskab: Ikke nødvendigt med en merkantilt etableret forretningsdrift (etableringsfrihed i EU), ingen kildeskat ved anvendelse af EU’s moder-/datterselskabsdirektiv, såfremt betingelserne i moder-/datterselskabsdirektivet er opfyldt (størrelsen af mindsteandelen og dens periode).

I den forbindelse bliver cypriotiske holdingselskaber ikke beskattet, det samme gælder for schweiziske selskaber med holdingselskabsprivilegium (anvendelse af EU’s moder-/datterselskabsdirektiv) og et spansk S.L. på betingelse af et holdingselskabsprivilegium. Cypern indtager en særstilling i forbindelse med holdingselskaberne, da ikke kun er tale om et ægte holdingselskabsprivilegium, men også udlodningerne af udbytte til ikke-cyprioter bliver ikke beskattet.

Findes der DET ene passende holdingselskab?

Nej, det gør der helt sikkert ikke. Det kommer an på udgangssituationen og målsætningerne. Inden for EU giver holdingselskaber i Spanien, Holland, Luxembourg og Cypern som regel de største fordele. Men også Schweiz er interessant på grund af holdingselskabsprivilegiet og anvendelsen af EU’s moder-/datterselskabsdirektiv. I nogle konstellationer er et holdingselskab i Østrig eller Danmark en god løsning. For Storbritannien f.eks. er situationen ikke så gunstig. Da der ikke findes en DBA, er etableringen af et holdingselskab i et “offshoreland” (ingen DBA) som regel ikke en god løsning (kildebeskatningsret hos datterselskabet, antagelse om misbrug osv.).

Mange faktorer spiller en rolle ved placeringen af et holdingselskab:

 • Datterselskabernes placering (DBA, EU, ikke DBA)
 • Fordele og ulemper ved de enkelte steder for holdingselskaber med hensyn til de væsentligste målsætninger
 • Hvordan beskattes ikke-holdingselskabsmæssige aktiviteter i holdingselskabets hjemstat?
 • Findes der overhovedet et holdingselskabsprivilegium (f.eks. Cypern, Schweiz, Spanien), dvs. ingen beskatning af de indgående udbytter (f.eks. Cypern, Schweiz, Spanien, Holland) eller en lavere beskatning? 
 • Hvordan beskattes overførsler/udlodninger fra holdingselskabet til ind- og udland (kildeskat)?
 • Hvordan er beskatningen af holdingselskabets rente- og licensbetalinger?
 • Hvordan er fradraget for realisationstab og nedskrivninger udformet?
 • Hvordan er fradraget for anpartsudgifter/fremmedfinansiering i forbindelse med selskabsdeltagere udformet?

Vores tjenesteydelser i forbindelse med stiftelse af holdingselskaber i udlandet:

 • Valg af et velegnet hjemsted for holdingselskabet
 • Stiftelse af holdingselskabet, indførsel i selskabsregistret
 • Fast forretningssted i det land, hvor holdingselskabet er etableret
 • Skattemæssigt holdingselskabsprivilegium, skatteforvaltningen i landet
 • Efter ønske: Indsættelse af en nominel direktør eller en ansat direktør i det land, hvor holdingselskabet er etableret
 • Åbning af konto inkl. online banking og kreditkort
 • Formidling af en statsautoriseret revisor i det land, hvor holdingselskabet er etableret

5. Moder- og datterselskaber i EU (EU’s moder-/datterselskabsdirektiv) og EU’s fusionsdirektiv

Introduktion

I henhold til EU’s moder-/datterselskabsdirektiv kan udenlandske selskabers overskud efter skat (udbytte) overføres skattefrit mellem selskaber. Andelstærsklen er:

 • 20 % fra den 1. januar 2005 og til og med den 31. december 2006;
 • 15 % fra den 1. januar 2007 og til og med den 31. december 2008; og
 • 10 % fra den 1. januar 2009.

Eksempel:

Et cypriotisk limited som holdingselskab har f.eks. andele på 50 % i klientens selskab uden for Cypern, men inden for EU. Som en retlig følge af EU’s moder-/datterselskabsdirektiv får det cypriotiske limited 50 % af udbyttet skattefrit, den stat, hvor datterselskabet er etableret, har ikke ret til kildebeskatning.

I forbindelse med stiftelse af internationale holdingselskaber tilbyder vi alle nødvendige tjenesteydelser:

 • Stiftelse af selskab, indførsel i selskabsregistret
 • Etablering af et fast forretningssted
 • Efter ønske: Indsættelse af en nominel direktør i det land, hvor holdingselskabet er etableret, eller en ansat direktør
 • Åbning af konto på selskabet
 • Formidling af en statsautoriseret revisor i det land, hvor holdingselskabet er etableret, for bogholderi, årsregnskab og indberetning af moms
 • Skattemæssig klassificering som et holdingselskab hos skatteforvaltningen i det land, hvor holdingselskabet er etableret

6. Dobbeltbeskatningsaftale, begrebet fast driftssted (artikel 5 i DBA)

Artikel 5 i DBA:

 1. I denne aftale betyder udtrykket “fast driftssted” et fast forretningssted, hvor foretagendets virksomhed udøves helt eller delvist.
 2. UDTRYKKET “FAST DRIFTSSTED”indbefatter navnlig:
  1. et sted, hvorfra foretagendet ledes,
  2. en filial,
  3. et kontor,
  4. en fabrik,
  5. et værksted,
  6. en grube, et stenbrud eller et andet sted, hvor naturforekomster udvindes,
  7. stedet for et bygnings-, anlægs- eller monteringsarbejde af mere end 12 måneders varighed.
 3. UDTRYKKET DRIFTSSTED INDBEFATTER IKKE:
  1. anvendelsen af indretninger udelukkende til oplagring, udstilling eller udlevering af varer tilhørende foretagendet;
  2. opretholdelsen af et varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til oplagring, udstilling eller udlevering;
  3. opretholdelsen af et varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til bearbejdelse eller forædling hos et andet foretagende;
  4. opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at foretage indkøb af varer eller fremskaffe oplysninger til foretagendet;
  5. opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende i reklameøjemed, til indsamling af oplysninger, til videnskabelig forskning eller til udøvelse af lignende virksomhed, der for foretagendet er af forberedende eller hjælpende art.
 4. Såfremt en person udfører virksomhed i en kontraherende stat for et foretagende i den anden kontraherende stat, bortset fra en sådan uafhængig repræsentant, som omfattes af stk. 5, skal dette anses for et fast driftssted for foretagendet i den førstnævnte stat, såfremt personen har fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn og anvender fuldmagten regelmæssigt i denne stat, medmindre hans virksomhed er begrænset til indkøb af varer for foretagendet.
 5. Et foretagende i en kontraherende stat anses ikke for at have et fast driftssted i den anden kontraherende stat, blot fordi det driver forretning der gennem en mægler, en kommissionær eller en anden uafhængig repræsentant, som handler inden for rammerne af sin sædvanlige forretningsvirksomhed. Den omstændighed, at et selskab, bosat i en kontraherende stat, behersker eller beherskes af et selskab, som er bosat i den anden kontraherende stat, eller som (enten gennem et fast driftssted eller på anden måde) udøver forretningsvirksomhed der, skal ikke i sig selv bevirke, at ét af de to selskaber anses for et fast driftssted for det andet.

7. Hvad man skal tage højde for ved rene offshoreselskaber (ingen DBA)

Inden for international skatteret sondres der i næsten alle lande mellem DBA-forhold og ikkke-DBA-forhold. En dobbeltbeskatningsaftale (DBA) – korrekt betegnelse: overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning – er en folkeretlig aftale mellem to stater, hvor det reguleres, i hvilket omfang de kontraherende stater har beskatningsretten for de indtægter, der er erhvervet på deres territorium. En DBA skal undgå, at fysiske og juridiske personer, som erhverver indtægter i begge stater, bliver dobbeltbeskattet. En DBA beskriver således, under hvilke forhold der udløses et skattemæssigt fast driftssted i ind- og/eller udlandet.

Uddrag af artikel 5 i DBA:

Artikel 5 i DBA:

 1. I denne aftale betyder udtrykket “fast driftssted” et fast forretningssted, hvor foretagendets virksomhed udøves helt eller delvist.
 2. UDTRYKKET “FAST DRIFTSSTED”indbefatter navnlig:
  1. et sted, hvorfra foretagendet ledes,
  2. en fabrik,
  3. et værksted,
  4. en grube, et stenbrud eller et andet sted, hvor naturforekomster udvindes,
  5. stedet for et bygnings-, anlægs- eller monteringsarbejde af mere end 12 måneders varighed.
 3. UDTRYKKET DRIFTSSTED INDBEFATTER IKKE:
  1. anvendelsen af indretninger udelukkende til oplagring, udstilling eller udlevering af varer tilhørende foretagendet;
  2. opretholdelsen af et varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til oplagring, udstilling eller udlevering;
  3. opretholdelsen af et varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til bearbejdelse eller forædling hos et andet foretagende;
  4. opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at foretage indkøb af varer eller fremskaffe oplysninger til foretagendet;
  5. opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende i reklameøjemed, til indsamling af oplysninger, til videnskabelig forskning eller til udøvelse af lignende virksomhed, der for foretagendet er af forberedende eller hjælpende art.
 4. Såfremt en person udfører virksomhed i en kontraherende stat for et foretagende i den anden kontraherende stat, bortset fra en sådan uafhængig repræsentant, som omfattes af stk. 5, skal dette anses for et fast driftssted for foretagendet i den førstnævnte stat, såfremt personen har fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn og anvender fuldmagten regelmæssigt i denne stat, medmindre hans virksomhed er begrænset til indkøb af varer for foretagendet.
 5. Et foretagende i en kontraherende stat anses ikke for at have et fast driftssted i den anden kontraherende stat, blot fordi det driver forretning der gennem en mægler, en kommissionær eller en anden uafhængig repræsentant, som handler inden for rammerne af sin sædvanlige forretningsvirksomhed. Den omstændighed, at et selskab, bosat i en kontraherende stat, behersker eller beherskes af et selskab, som er bosat i den anden kontraherende stat, eller som (enten gennem et fast driftssted eller på anden måde) udøver forretningsvirksomhed der, skal ikke i sig selv bevirke, at ét af de to selskaber anses for et fast driftssted for det andet.

For de fleste af vores klienter betyder dette, at en eksisterende dobbeltbeskatningsaftale beskytter dem mod, at der udløses et fast driftssted i indlandet (klientens bopælsstat), såfremt der i indlandet kun etableres et repræsentationskontor, et rådgivningssted (assistance) eller et varelager. I modsætning hertil beskriver de fleste lande, at et repræsentationskontor, et varelager eller et rådgivningssted i tilfælde af, at der ikke eksisterer en DBA, udløser et fast driftssted i indlandet. Dette vil i tvivlstilfælde betyde, at den globale beskatning eller hovedparten af beskatningen af det udenlandske selskab slet ikke foregår i udlandet, men i klientens land, selv hvis “stedet for den øverste ledelse” befinder sig i selskabets hjemstat (dvs. i udlandet).  En stiftelse af et rent offshoreselskab (ingen DBA) skal altså nøje overvejes under disse aspekter.

Da de fleste lande har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Cypern, Schweiz, Singapore eller De Forenede Arabiske Emirater (FAE), er det ofte et spørgsmål, om det er hensigtsmæssigt at stifte et rent offshoreselskab. For Cypern beskatter kun aktive selskaber med 12,5 % og er desuden medlem af EU, dvs. EU’s etableringsfrihed er gældende.

Singapore beskatter overhovedet ikke udenlandsk indkomst, og FAE har gjort alle indtægter helt skattefrie. I Schweiz (Zug) udgør den samlede skattebyrde for aktive selskaber ca. 15,5 %. Det er altså muligt at stifte et selskab i udlandet, hvor der eksisterer en DBA, og som slet ikke beskattes eller kun i meget ringe omfang.

Hvis det alligevel ud fra andre overvejelser skal være et offshoreselskab, så bør dette være udformet juridisk vandtæt, og der bør i klientens land ikke etableres et repræsentationskontor, et rådgivningssted eller et varelager. Offshoreselskaber har naturligvis som regel også fordele: Ingen aftale om retshjælp, ingen udleveringsaftale med andre lande i skattespørgsmål, som regel ikke et offentligt selskabsregister og  exempted companies (selskaber, som kun erhverver indtægter uden for hjemstaten) er helt skattefrie.

Vores tjenesteydelser i forbindelse med stiftelse af offshoreselskaber:

 • Stiftelse af selskab
 • Etablering af et fast forretningssted
 • Efter ønske: Indsættelse af en nominel direktør i selskabets hjemstat eller en ansat direktør
 • Efter ønske: Indsættelse af en nominel aktionær eller ihændehaveraktier, såfremt det er tilladt i det pågældende land
 • Åbning af konto på selskabet inkl. online banking og kreditkort
 • Formidling af en statsautoriseret revisor i selskabets hjemstat, for bogholderi, årsregnskab og indberetning af moms, såfremt det er nødvendigt
 • Redegørelse vedrørende status som exempted company over for de indenlandske myndigheder

8. Ranglister over skatteoaser

1. EU-selskaber

Fordele: For at anerkende driftsstedet i udlandet er det – set fra EU-landenes synspunkt – ikke nødvendigt med en merkantilt etableret forretningsdrift (jf. EU’s etableringsfrihed), dvs. EU’s moder-/datterselskabsdirektiv (ingen skat på udenlandsk udbytte, f.eks. hos et tysk kapitalselskab) er gældende og normalt DBA.

1.1. Cypern: 12,5 % i indtægtsskat uafhængig af overskuddet. Udlodning af overskud beskattes ikke, såfremt der er tale om en udenlandsk anpartshaver. Holdingselskaber forbliver skattefrie.

 • EU-etableringsfrihed: Ja
 • DBA: Ja, med de fleste lande  
 • Anvendelighed for EU’s moder-/datterselskabsdirektiv: Ja  
 • Holdingselskabsprivilegium: Ja
 • Bankhemmelighed: Høj
 • Nominelle forhold tilladt: Ja

Fordel: EU-etableringsfrihed, dermed DBA, efter europæiske forhold særdeles lave skatter, udlodning af udbytte beskattes ikke, såfremt det sker til en ikke-cypriot (ellers 15 % i forsvarsskat). Holdingselskaber er helt skattefrie.


1.2. England: 0-30 % i skat på små og mellemstore overskud (op til 300.000 £), derefter progressivt stigende op til 30 %. VAT- (moms-)registrering først efter 60.000 £ (ca. 100.000 EUR). Omsætning obligatorisk. Meget liberalt forhold til offshoreselskaber, har en DBA med Isle of Man.

 • EU-etableringsfrihed: Ja
 • DBA: Ja, med de fleste lande  
 • Anvendelighed for EU’s moder-/datterselskabsdirektiv: Ja  
 • Holdingselskabsprivilegium: Nej
 • Bankhemmelighed: Høj
 • Nominelle forhold tilladt: Ja

Fordel: EU-etableringsfrihed, dermed DBA, efter europæiske forhold lave skatter på små og mellemstore overskud.

1.2.1  Konstellation engelsk limited med offshoreselskab, UK Ltd kun som agent: Muligt med op til 90 % overførsel af overskud før skat

Det er muligt at overføre maks. 90 % af de engelske overskud FØR skat til offshorelandet, såfremt det engelske limited kun optræder som “agent” (aftale om overførsel af overskud og beherskelsesaftale mellem offshore- og UK Ltd)


1.3 Irland

 • EU-etableringsfrihed: Ja
 • DBA: Ja, med de fleste lande  
 • Anvendelighed for EU’s moder-/datterselskabsdirektiv: Ja  
 • Holdingselskabsprivilegium: Afhænger af stiftelsen
 • Bankhemmelighed: Høj
 • Nominelle forhold tilladt: Nej

Irland har en selskabsskattesats på 12,5 %. Den høje indkomstbeskatning på 20-60 % for fysiske personer og den omstændighed, at nominelle forhold er forbudt eller dårligt nok kan gennemføres i praksis, trækker undertiden ned. Velegnet til “reel flytning af virksomhed”.


1.4. Portugal/Madeira

Fordele i kort form:

 • EU-selskab, dermed EU-etableringsfrihed og EU’s moder-/datterselskabsdirektiv kan anvendes
 • Portugal/ Madeira hører til EU i momsretlig henseende (De Kanariske Øer og den kanariske særzone gør det f.eks. IKKE), dermed ingen importmoms ved import af varer til EU, anvendelse af 6. EF-direktiv

Skatter:

 • Ved type I: Komplet skattefrihed
 • Ved type II: Garanteret skattesats på 4 % indtil 2012 og 5 % indtil 2020  

Skattefriheden eller den reducerede skat er forbundet med pålæg, f.eks. etablering af arbejdspladser og merkantil forretningsdrift. Vores kontor på Madeira er i stand til at skabe de pågældende forudsætninger. Som regel kun velegnet ved reel flytning af virksomhed eller etablering af en reel virksomhed på Madeira. Dog kan vores partnere også opfylde betingelserne for skattefritagelse eller skattereduktion, selv om der ikke etableres et reelt fast driftssted. I den forbindelse ansættes indlændinge i selskabet ved en kontrakt (400 EUR/måned) og et kontor lejes. Dette medfører imidlertid månedlige omkostninger.

2. Ikke EU, men DBA

For de fleste lande er en merkantilt etableret forretningsdrift i hjemstedsstaten nødvendig for anerkendelse af driftsstedet i skattemæssig henseende. Skatteforvaltningen kan rekvirere en hjemstedserklæring fra den udenlandske skatteforvaltning. Hvis der ikke etableres en merkantil forretningsdrift, er det som regel tilstrækkeligt, at selskabet får domicil på et Business-Center (www.regus.com )med 10 timers benyttelse af kontoret pr. måned. Den nominelle direktør kan optræde som ansat, dog skal vederlaget være “normalt”. 

2.1. Schweiz: Skattebyrden er forskellig fra kanton til kanton, da den samlede skattebyrde består af statsskat (8,5 %) og kantonskat. En indtægtsskattesats på 15,5 % kan realiseres (Zug). Særlige forhold: Betalte skatter er driftsudgifter, hvilket reducerer den reelle skattebyrde tilsvarende fra og med det andet år.

 • EU-etableringsfrihed: Nej
 • DBA: Ja  
 • EU’s moder-/datterselskabsdirektiv: Schweiz har tilsluttet sig EU’s moder-/datterselskabsdirektiv, hvilket begge parter har anerkendt ved bilaterale aftaler  
 • Bankhemmelighed: Særdeles høj
 • Nominelle forhold tilladt: Ja
 • Ihændehaveraktier: Ja

Fordele: Lille skattebyrde, tæt på penge, bankhemmelighed.

Særlige forhold for en filial af et EU-udlandsselskab: Behandles som et schweizisk selskab uden pligt til at indbetale 20.000 CHF i selskabskapital, en merkantilt etableret forretningsdrift er ikke nødvendig. Skattebyrde ved domicilprivilegium kun 8,5 %.

2.2. Dubai: NUL-skat undtagen olieselskaber, kemivirksomheder og banker.

 • Land med lav beskatning i henhold til tysk lov om beskatning ved relationer med udlandet (AStG): Ja
 • Virkning for 8 AStG (tillægsbeskatning ved en tyskers beherskende indflydelse): JA
 • EU-etableringsfrihed: Nej
 • DBA: Ja
 • Anvendelighed for EU’s moder-/datterselskabsdirektiv: Nej
 • Bankhemmelighed: Særdeles høj
 • Nominelle forhold tilladt: Ja

Fordele: Ingen skatter. Ved en hensigtsmæssig udformning kan “hvide indtægter” (skattefri i Tyskland) overføres til Tyskland.

Ulempe: Særdeles høj selskabskapital i forhold til andre juridiske former, høje stiftelsesgebyrer og evt. licensafgifter, undtagen i frihandelszoner skal mindst 51 % af anparterne i selskabet ejes af indfødte, nominel løsning kan gennemføres. „Dubai-offshoreselskabet“ gør det muligt at etablere en juridisk form uden selskabskapital.

2.2.1: FAE, exempted companies

 • EU-etableringsfrihed: Nej
 • DBA: Ja, med de fleste lande  
 • Anvendelighed for EU’s moder-/datterselskabsdirektiv: Nej  
 • Bankhemmelighed: Høj
 • Nominelle forhold tilladt: Ja

Fordele: Ingen skatter. Ved en hensigtsmæssig udformning kan “hvide indtægter” (skattefrit) overføres til udlandet.

2.3. Singapore

 • EU-etableringsfrihed: Nej
 • DBA: Ja, med næsten alle lande  
 • Anvendelighed for EU’s moder-/datterselskabsdirektiv: Nej
 • Bankhemmelighed: Ekstrem god
 • Nominelle forhold tilladt: Ja

Singapore bliver – ikke med urette – betegnet som det “nye Schweiz”. Udenlandske indtægter beskattes ikke. Indenlandske indtægter beskattes med 18 %, i den forbindelse er de første 200.000 Singapore Dollar skattefrie.

2.4. USA: Skattebyrden afhænger af staten og “formålet”. En skattebyrde på 15 % kan realiseres. Normal skattesats: 30 %.

 • EU-etableringsfrihed: Nej
 • DBA: Ja, med næsten alle lande  
 • Anvendelighed for EU’s moder-/datterselskabsdirektiv: Nej  
 • Bankhemmelighed: Middel
 • Nominelle forhold tilladt: Ja
 • Ihændehaveraktier tilladt: Nej, men shareholdere bliver ikke indført i selskabsregistret

Fordel: Inc. er et aktieselskab i sin rene form, således en god juridisk form til kapitalisering, ingen pligt til indbetaling af aktiekapital, normalt lave omkostninger i forhold til andre aktieselskabsformer, enmandsetablering er mulig. Shareholdere bliver ikke indført i selskabsregistret. De fleste stater har ikke moms.


2.    IKKE DBA (offshore)

 • EU-etableringsfrihed: Nej
 • DBA: Nej
 • Anvendelighed for EU’s moder-/datterselskabsdirektiv: Nej
 • Bankhemmelighed: Særdeles høj
 • Nominelle forhold tilladt: Ja
 • Offentligt selskabsregister: Normalt nej
 • Ihændehaveraktier tilladt: Ja, i de fleste offshorestater er ihændehaveraktier tilladt. Dermed er det som regel ikke nødvendigt med en nominel shareholder
 • Skatter: I de fleste lande for exempted companies (selskaber, som kun erhverver indtægter uden for hjemstedsstaten), ingen skatter. For Isle of Man 450 £ som samlet skat. For Liechtenstein efter juridisk form og omsætning, ingen skattefritagelse.
 • Moms: Typiske offshorelande (Seychellerne, Mauritius, Hongkong, British Virgin Islands (BVI), Bahamas, Nevis, Dominica, St. Vincent, Belize) har ikke moms.

Landene er f.eks.:

 • Asien & Stillehavsområdet: Seychellerne, Mauritius, Hongkong
 • British Virgin Islands (BVI), Bahamas, Nevis, Dominica, St. Vincent, Isle of Man
 • Latinamerika: Panama, Belize
 • Liechtenstein AG, GmbH, Trust, Anstalt,Stiftung
 • Isle of Man: 450 £ p.a. i samlet skat for udenlandske overskud. Hører til EU’s momsretlige fællesskabsområde.

Ved etablering af offshoreselskaber bør klienten også tage hensyn til landets politiske og økonomiske stabilitet.

Fordele: Som regel ingen eller lav skat, ikke noget offentligt selskabsregister, ingen aftale om retshjælp eller udleveringsaftale med andre lande i skattemæssige spørgsmål.

Ulemper: Se vores redegørelse ovenfor.

8. Eksempler på modeller i udlandet i kort form

8.1. Klienten udøver som formål kun rådgivende virksomhed, ikke produktionssted

Klienten klager over den høje skattebyrde i sit land. Hans forretningsmæssige formål udløser i indlandet (f.eks. Frankrig) ikke nødvendigvis et skattemæssigt fast driftssted i henhold til artikel 5 i DBA, da han udøver rådgivning, dvs. der er ikke tale om et producerende erhverv.

Løsningsmulighed: Stiftelse af et udlandsselskab i EU, valget falder på Cypern. Da klienten ikke selv ønsker at flytte til udlandet, vælger han den mulighed, der ligger i en nominel eller ansat direktør på Cypern. Desuden etableres et hovedkontor på Cypern med postadresse, telefon og fax. I Frankrig etableres kun et repræsentationskontor, dvs. kun rådgivende virksomhed i henhold til artikel 5 i DBA. Kunderne indgår fra nu af aftaler med det cypriotiske limited, fast driftssted Cypern, i Frankrig kun rådgivning. Klienten optræder selv som 50 % shareholder i det cypriotiske Ltd, de andre 50 % indehaves af et offshoreselskab på Seychellerne, som han har stiftet til dette formål. Skattemæssige virkninger: Virksomhedens globale beskatning foregår på Cypern, med 10 % i indtægtsskat. Såfremt der udloddes udbytte til klienten, er det underlagt indkomstbeskatning i Frankrig. I øvrigt får klienten et honorar fra „sit cypriotiske limited“, som repræsentant i Frankrig. Dette – naturligvis lave honorar – beskattes tilsvarende i Frankrig. Da der ikke er nogen cypriot, som er shareholder i det cypriotiske Ltd, skal der ikke betales en forsvarsskat på Cypern på 15 %, virksomhedens endelige beskatning forbliver 10 %. Investeringer (f.eks. køb af fast ejendom i Spanien) bliver ikke foretaget af klienten, men af hans cypriotiske limited.

8.2 Klienten har et producerende erhverv

Klienten udøver i sit land (f.eks. Frankrig) forretningsmæssig virksomhed, som i henhold til artikel 5 i DBA nødvendigvis udløser et skattemæssigt fast driftssted i hans land, f.eks. et producerende erhverv eller en butiksforretning. Han er ikke tilfreds med den samlede skattebyrde. I den forbindelse skal driftsstedet forblive i indlandet, i dette eksempel altså Frankrig.

Løsningsmulighed:

Først beskattes driftsstedet i klientens land, i dette tilfælde altså i Frankrig. Klienten stifter et udenlandsk holdingselskab inden for EU (f.eks. Cypern, Schweiz, Danmark), som besidder 100 % af andelene i det indenlandske produktionssted.

Som en retsfølge af EU’s moder-/datterselskabsdirektiv indtjenes det indenlandske udbytte (her Frankrig) skattefrit i det udenlandske holdingselskab, Frankrig (som eksempel) har ikke ret til kildebeskatning.

Løsningsmulighed 2, isoleret eller som supplement til den første løsningsmulighed:

Klienten stifter et udlandsselskab i EU, men mindst DBA med Frankrig. Dette udenlandske selskab udsteder fakturaer til det franske selskab, dvs. reducerer overskuddet før skat i Frankrig.

8.3. Klienten har et producerende erhverv og ønsker en delvis eller komplet flytning af virksomheden til udlandet

Der stiftes et udlandsselskab i et land med en lav skattebyrde og lave løn- og produktionsomkostninger. I den forbindelse realiseres der et produktionssted i udlandet, supplerende en merkantilt etableret forretningsdrift, og en medarbejder, der flytter til udlandet, ansættes som direktør i det udenlandske selskab. I klientens hjemland, f.eks. Frankrig, har klienten enten fortsat et driftssted eller kun et repræsentationskontor. Det indenlandske driftssted (som eksempel Frankrig) har andele i det udenlandske driftssted. Ligger det udenlandske driftssted i EU: Skattefri overførsel af udbytte til Frankrig. Ligger det udenlandske selskab ikke i EU, men en DBA er gældende: Skattefri overførsel af udenlandsk udbytte til Frankrig med fradrag af 5-10 % i kildeskat i udlandet.

8.4. Klienten driver im- og eksport

Klienten stifter et selskab i udlandet, som har en dobbeltbeskatningsaftale med hans hjemland. Selskabet i udlandet bliver fremover indkøber af varerne i udlandet, f.eks. i Kina. “Leveringsstedet” for varerne er udlandsselskabets varelager i klientens hjemland. I henhold til artikel 5 i DBA udløser et varelager ikke et fast driftssted. Kunderne (indkøberne) bestiller varerne hos det udenlandske selskab, “rådgivningscentre/callcentre” kan “indskydes” og udløser ikke et fast driftssted, såfremt der kun er tale om rådgivende virksomhed.

Hvordan får jeg pengene ud fra mit udenlandske selskab, såfremt jeg ikke flytter til selskabets hjemstedsstat?

Til at begynde med bør der stilles det spørgsmål, i hvilket omfang en overførsel til den fysiske person uden for det udenlandske selskabs hjemstedsstat kan undgås og/eller overhovedet er hensigtsmæssig. For det udenlandske selskab – som juridisk person – kan naturligvis foretage investeringer i hele verden og/eller opbygge en formue. Dermed kan det udenlandske selskabs repræsentationskontor gøre udgifter gældende over for det udenlandske driftssted, f.eks. kontoromkostninger, telekommunikation, bil, forretningsmiddage, forretningsrejser osv. For i sidste ende bliver pengene ikke “brændt af”, men “anvendt”. Hvis der alligevel skal foretages en overførsel til udlandet (klientens hjemland), så er nedenstående strategier en hjælp:

 • Klienten/stifteren af det udenlandske selskab hæver i indlandet penge med det udenlandske selskabs kreditkort: Posteringen er “udenlandsk selskab bank til udenlandsk selskab kasse”. Dvs. ingen overførsel til den fysiske person. Hvis der er tale om en skjult udlodning af overskud (beløb X er ikke længere i kassen, der findes ikke fradragsberettigede udgifter/fakturaer), så beskatter de fleste lande denne skjulte udlodning af overskud med en skattesats på 10 – 25 %. En sådan beskatning kan være væsentligt lavere end en indkomstbeskatning ved direkte overførsel til klienten/stifteren.
 • Klienten flytter på det tidspunkt, hvor udlodningen af overskud (udbytte) er tilsigtet, til et land med lav skat og optræder selv som shareholder i det udenlandske selskab. Ønsker klienten senere at flytte tilbage til sit hjemland, skal “tilflugtslandet” have en dobbeltbeskatningsaftale med hans hjemland. Efter at være flyttet til udlandet (51 % af året, bolig i eget navn) lader han udbyttet udlodde og beskattes i landet med den lave skat.
 • Klienten/stifteren får et lån af det udenlandske selskab.
 • Klienten stifter i hjemlandet et kapitalselskab, som besidder andelene i det udenlandske selskab. Hvis begge selskaber er hjemmehørende i EU: Skattefri erhvervelse af udenlandsk udbytte i det indenlandske selskab. Kun DBA: Skattefri erhvervelse af udenlandsk udbytte i det indenlandske selskab, med fradrag af kildeskat på 5 -10 %.
 • Loven om hvidvaskning gør sig i de fleste lande gældende fra og med 10.000 eller 15.000 EUR. Hvis klienten altså henter penge i udlandet (hjemstedet for det udenlandske selskab) og indfører beløb under denne grænse i hjemlandet, skal det ikke indberettes til den indenlandske skatteforvaltning

Dette er kun nogle få eksempler på de muligheder, der findes. Der skal rent principielt gøres opmærksom på, at beløb, som tilregnes den skattepligtige som indkomst, er underlagt beskatning i det land, hvor den skattepligtige har sit faste opholdssted. Hvis disse beløb/denne indkomst ikke indberettes som indkomst til den indenlandske skatteforvaltning, er der tale om skattesvig.